DIRECCIÓ FINANCERA

La Direcció Financera Externa permet a les organitzacions disposar d'un professional qualificat i amb àmplia experiència, per un cost molt inferior al que tindria si el contracta internament, ja que s'ajusta a les necessitats concretes de cada moment.
La Direcció Financera Externa ofereix una visió nova, objectiva i independent de l'empresa, que proporciona millores substancials, tant en l'aspecte financer com en altres aspectes del negoci.
Estem compromesos a millorar les decisions dels nostres clients, ajudant-los a disposar d'una imatge clara i objectiva de les seves finances; mitjançant els nostres serveis de:

  • Organització i planificació de l'equip comptable de l'empresa.
  • Preparació d'informes economicofinancers periòdics de seguiment del negoci.
  • Sistematització de la informació financera a obtenir i anàlisi d'aquesta informació.
  • Controlling internacional de filials.
  • Negociació bancària i cerca de finançament i inversors.
  • Plantejament i estudi de projectes d'inversió i el seu finançament.
  • Gestió de riscos financers: deute, tipus d'interès i divises.
  • Participació en consells d'administració.
  • Suport en la selecció de personal de l'àrea de finances.
  • Gestió de l'àrea fiscal i legal de l'empresa