Fiscal

El nostre equip de professionals, de l'àrea fiscal, posa a la seva disposició una àmplia varietat de serveis d'assessorament tributari, recurrent o específic, avalats per la nostra contrastada experiència i capacitat per a adaptar-nos a les necessitats de cada client.
Des de 1985 estem enfocats en l'optimització de la càrrega fiscal, dins de les alternatives que ofereix la normativa tributària vigent a cada moment, dels nostres clients; el que sumat al coneixement i experiència acumulats, durant tota la nostra trajectòria, ens permeten oferir solucions eficients per a afrontar amb garanties les seves obligacions fiscals.

 1. Tots els tràmits d'alta d'activitat empresarial o professional
 2. Confecció i presentació de tots els impostos:
  • IVA
  • RETENCIONS
  • INTRACOMUNITÀRIES
  • DECLARACIONS INFORMATIVES
  • NO RESIDENTS
  • SOCIETATS...ETC
 3. Renda i Patrimoni
 4. Tramitis i representació davant l'Agència tributària
  • Notificacions
  • Atenció a requeriments
  • Recursos
  • Certificats
  • Inspeccions tributàries
 5. Assessorament fiscal
  • Planificació fiscal
  • Recursos i reclamacions en la via administrativa i contenciosa
  • Grups d'empreses
  • Preus de transferència/Operacions vinculades
  • Suposats de doble imposició nacional i internacional
  • Estructura tributària de les operacions de finançament.
  • Planificació patrimonial, successòria i d'empreses familiars
  • Estructures de retribució de directius i empleats
  • Tributació de no residents a Espanya i residents a l'estranger
  • Auditoria fiscal
  • Fusionis