ACCESSIBILITAT

Política d’accessibilitat


L’empresa ACAUDIT CONSULTING, S.L. s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments finançats
des d’Europa.
La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.acaudit-consulting.com/ excloent els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment


Aquest lloc web és Parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.


Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 • Falta de conformitat:
  • Poden existir algunes imatges l’alternativa de les quals no estigui implementada o no
   sigui correcta – – Requisit 9.1.1.1 Contingut no textual UNE-EN 301549:2022
  • Pot existir elements d’encapçalat incorrectament implementats, o
   l’ordre lògic del qual no sigui el correcte – Requisit número 9.1.3.1 Informació i
   relacions d’UNE-EN 301549:2022
  • Poden existir alguns enllaços la funció o l’objectiu dels quals no estiguin
   correctament definits – Requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços
   d’UNE-EN 301549:2020
  • El formulari de compra, no avisa que hi hagi camps incorrectes o sense
   emplenar – Requisit número 9.3.3.3 Suggeriments davant errors d’UNE-EN
   301549:2020
  • Poden existir alguns errors d’analitzo en el codi – Requisit número
   9.4.1.1 Processament d’UNE-EN 301549:2022
  • Podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 • Càrrega desproporcionada: No resulta aplicable.
 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable.


Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de
setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.
Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el seu
control, com a arxius ofimàtics de diferents organismes que hagin de publicar-se en aquest lloc.

Observacions i dades de contacte


Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat [article 10.2.a) del RD 1112/2018] com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del següent mail  INFO@ACAUDIT-CONSULTING.COM o trucant al telèfon +34 93 218 38 *30de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

Pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix
   per l’article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment
   dels requisits d’accessibilitat per imposar
   una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Seguim en contacte

Subscriu-te a la nostra newsletter setmanal

932183830       info@acaudit-consulting.com

© Acaudit. Tots els drets reservats.